RESTAVRIRANJE IN KONSERVIRANJE

Restavriranje razumemo kot neposredno poseganje v poškodovane predmete kulturne dediščine z namenom obnovitve njihovega prvotnega videza. V preteklosti se je pri tem prepogosto uporabljalo invazivne restavratorske postopke in materiale, ki so na predmetih povzročili nove poškodbe, zato se restavratorska in konservatorska stroka danes bolj nagiba k postopkom konserviranja, ki materiale stabilizirajo in tako ohranjajo identiteto predmetov, saj spoštujejo njihove estetske in zgodovinske značilnosti.

Glavno vodilo našega podjetja je ohranjanje lesene kulturne dediščine za naslednje generacije. Pri svojem delu uporabljamo le najboljše materiale in preverjene tehnike, pri čemer sledimo novim smernicam na področju konserviranja in restavriranja. Vsak projekt je dokumentiran z opisom in fotografijami predmeta pred, med in po konservatorsko-restavratorskem posegu, kjer so navedene vse poškodbe, manjkajoči deli in atributi. V nadaljevanju so opisani vsi izvedeni postopki in uporabljeni materiali. Vsakemu poročilu o opravljenih posegih so dodana tudi navodila za nadaljnje vzdrževanje, ki ima ključno vlogo pri ohranjanju naše dediščine.

Pri našem delu se največkrat srečujemo z lesenimi umetniškimi izdelki, saj les poleg spremembe temperature in vlage ogrožajo tudi biološki dejavniki, kot so insekti, plesni in gobe. Lesni insekti, od katerih je najbolj znan lesni hrošč – navadni trdoglav, napadajo vse vrste lesa, pri čemer so najbolj uničujoče ličinke, ki prevrtajo lesno maso. Iz lesa lahko izstopijo šele po nekaj letih, ko se razvijejo v odraslega hrošča, za seboj pa pustijo značilno okroglo luknjico s finim lesnim prahom na njej.

V naši delavnici izvajamo več učinkovitih postopkov dezinsekcije, pri čemer uporabljamo predvsem kemična sredstva. To so impregnacija, premazovanje, potapljanje in zaplinjevanje. Za določen postopek se odločimo po pregledu stanja predmeta, kar velja tako za umetniške predmete kot stavbno pohištvo.

Za predmet, večji ali manjši, ki bi nam ga želeli zaupati v restavriranje nudimo tudi transport od vaših vrat do delavnice in nazaj.

Za več informacij glede uporabljenih postopkov, materialov ali okvirne cene obnove nas lahko kontaktirate po telefonu ali pa nam pošljete e-mail sporočilo.

Obnova lesenih oltarjev

Obnova lesenih kipov

Obnova okvirjev

Obnova notranjega pohištva