KOPIJA RENESANČNIH GRAJSKIH VRAT

IZ GRADU NEGOVA

Izdelali smo dve kopiji originalnega slavnostnega portala iz gradu Negova iz prve tretjine 17. stoletja, ki jih hranijo v Narodnem muzeju v Ljubljani in so bila predstavljena na razstavi o vratih ob 90. letnici odprtih vrat SEM z naslovom Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja.