OBNOVA LESENIH KIPOV

POŠKODBE LESENIH KIPOV

 

V zasebnih zbirkah je veliko bogato poslikanih lesenih kipov, ki so tekom let utrpeli številne poškodbe. Za izdelavo umetniških kipov se je uporabljal mehak les (predvsem lipa, tudi smreka …). Zaradi neustreznih klimatskih razmer v prostoru, kjer so bili hranjeni ali pa izpostavljenosti vremenskim pojavom je lahko prišlo do raznovrstnih poškodb. Najpogostejše so pokanje, luščenje in odstopanje poslikave, obraba pozlačenih površin, odlomi posameznih delov telesa, podstavka ali atributov. Pogosto so jih napadli tudi plesen in lesni insekti. Obnova lesenih kipov je zahteven poseg. Nujno je poznavanje uporabljenih materialov in izbira primernih postopkov za njihovo uspešno konserviranje in restavriranje. Odločitev za strokoven pristop je tako izkaz spoštovanja do dela naših prednikov in pomemben korak k ohranitvi lesenih kipov tudi za naslednje rodove.

Pred začetkom vsakega konservatorsko-restavratorskega posega se z vami pogovorimo o vaših željah glede obsega. Umetnino lahko le površinsko očistimo in ocenimo obseg poškodb. Po potrebi pa strokovno izvedemo tudi potrebne postopke konserviranja in restavriranja. Kontaktirajte nas in nam zaupajte svoja vprašanja.