KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEG NA MARIJINEM KIPU

STANJE PRED POSEGOM

Ob prevzemu je bila umetnina v zelo slabem stanju. Lesen nosilec je bil oslabljen, razpokan, nekateri detajli so bili odlomljeni (roki in nekateri detajli oblačil). Klejno-kredna podloga je bila močno poškodovana, razpokana, odstopajoča in odpadajoča. Na barvni plasti so se poleg prej naštetih poškodb, kazale tudi kasnejše preslikave. Celotno umetnino so prekrivale trdovratne in debeloslojne površinske nečistoče.

 

OPIS KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKEGA POSEGA

Na kipu Žalostne Matere Božje smo opravili potrebne konservatorsko-restavratorske postopke. Pred pričetkom smo na barvni plasti s tehniko sondiranja preverili prisotnost preslikav in ugotovili, da je bil kip v celoti večkrat preslikan. Oljne preslikave smo skupaj s površinskimi nečistočami odstranili s pomočjo vročega zraka in kostnega skalpela. Sledilo je utrjevanje originalne polihromacije s sintetičnim utrjevalcem in reaktivacija z grelno lopatico. Manjkajoči roki in nekatere detajle oblačil smo na novo zrezbarili iz lipovine, razpoke in manjše poškodbe lesenega nosilca pa dopolnili z dvokomponentno epoksidno smolo. Odstranili smo vse korodirane tujke in kose ponovno spojili z lesenimi mozniki.

Sledilo je dopolnjevanje klejno-kredne podloge na poškodovanih mestih v več slojih. Nato smo na barvni plasti izvedli barvno retušo, pri čemer smo poskušali čim manj posegati v prvotno poslikavo. Slabo ohranjeno borduro na plašču smo rekonstruirali. Pozlato s pravim 23-karatnim zlatom v lističih smo izvedli na osnovi akrilnega mikstiona.

Izdelali smo tudi nov sij z zvezdami, ga zaščitili s šelakom in pozlatili s Köllner tehniko.
Poseg smo zaključili z nanosom zaščitnega laka na barvne površine.