KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEGI NA BAROČNEM GLAVNEM OLTARJU SV. KATARINE IZ PODRUŽNIČNE CERKVE NA MEDVEDJEM BRDU

Glavni oltar je bil narejen v letu 1730 in bil tekom stoletij trikrat preslikan. S strokovno izvedenimi konservatorsko-restavratorskimi posegi smo odstranili zadnji dve preslikavi in zaradi premalo ohranjene prvotne poslikave prezentirali prvo preslikavo iz leta 1808. Vse poškodovane kipe svetnikov, okrasne dele in oltarno arhitekturo, ki so bili močno poškodovani zaradi neugodnih notranjih klimatskih pogojev v preteklosti, prisotnosti lesnih insektov in lesne gobe, smo očistili, utrdili, dodelali manjkajoče dele in dopolnili poškodovano poslikavo, tako da nas danes oltar ponovno navdihuje s svojo lepoto.