KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEG NA GLAVNEM OLTARJU SV. NIKOLAJA IZ P. C. V DVORU PRI POLHOVEM GRADCU

 

SKOZI ZGODOVINO

Baročna cerkev sv. Nikolaja v Dvoru pri Polhovem Gradcu, zgrajena leta 1773, v svoji notranjosti hrani originalni baročni oltar s prvotno polihromacijo izpred več kot dvesto let, kar je izjemna redkost, saj so bili oltarji tekom stoletij v večini primerov podvrženi številnim predelavam in preslikavam.

Oltar sv. Nikolaja je leta 1802 izdelal podobar Matevž Kuplenik (Paklenik, Paklinik) iz Babne Gore, kar je vidno iz napisa na predeli nad menzo za tabernakljem: »KA. SZHASTI. S: MEKLAVSHV IE TA OLTAR POSLAZEN OD MATHEVSHA PAKLNIKA POD SKARBIO JORIA SADENKARIA INV BASTIANA KOSHVHA V TEM LETV 1802. MDCCCII«.

 

KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEG

Pri demontaži oltarja se je ugotovilo, da je bil oltar postavljen v cerkev v surovem stanju (brez polihromacije). Nato pa je bil in situ izveden postopek polihromacije (nanos podloge, poslikava in pozlata), s čimer je lahko zmanjšal porabo dragih materialov, predvsem zlata v lističih. Zaradi tehnološko dobro izdelane polihromacije in dobro izbranega lesa, je bil oltar dobro ohranjen, kljub neugodnim klimatskim razmeram v cerkvi.

Konservatorsko-restavratorski postopki na oltarju so se izvajali od maja do decembra 2015. Po demontaži in transportaciji v delavnico Podobarstva Kavčič, je bil najprej opravljen postopek dezinfekcije in dezinsekcije. Črvojeden lesen nosilec je bil zaradi preprečevanja nadaljnjega delovanja lesnih insektov očiščen, utrjen in nato spojen v celoto. Manjkajoči detajli so bili zrezbarjeni iz lipovine in manjše poškodbe domodelirane. Glavno vodilo pri posegu je bilo ohranjanje prvotne polihromacije, ki se je na nekaterih mestih dvigovala in odpadala. Ta mesta se je utrdilo in dopolnilo s podlaganjem in dopolnjevanjem barvnih plasti z akrilnimi barvami. Pri dopolnjevanje pozlate je bila uporabljena klasična tehnika s polimentno podlago in uporabo 23-karatnega zlata. Barvne površine so bile zaščitene z lakom, hrbtna stran oltarja in tabernaklja pa premazana s sredstvom proti lesnim insektom, plesni in glivam.