Obnova trezorja

Ob prevzemu je bil trezor na prvi pogled v relativno zadovoljivem stanju, vendar se je po pregledu pokazalo, da je preslikan in poškodovan. Lesen podstavek je bil razpokan in spoji med zlepljenimi deli oslabljeni. Neprimerna oljna preslikava je bila razpokana, odpadajoča in na nekaterih detajlih manjkajoča. Kovinski detajli in ključavnica so bili prezlačeni in korodirani. V notranjosti kovinskega nastavka so bila vratca zaradi vloma poškodovana. Kovinski detajli in korodirani žeblji so pustili poškodbe na lesenem podstavku. Lakirano površino so prekrivale površinske nečistoče.

Najprej smo mehansko z dleti in segrevanjem površine odstranili oljno preslikavo. Originalna poslikava je bila čudovito izdelana imitacija lesa, zaščitena s sijajnim lakom. Na frontalnih površinah in vratcih so se pokazali ostanki umetne pozlate – bronze. Površinske nečistoče smo odstranili z etanolom, obenem pa aktivirali in osvežili lak. S podstavka smo odstranili vse korodirane žeblje, lesen nosilec pa smo dopolnili z dvokomponentno epoksidno smolo Aralditom HV in SV 427. Kovinski nosilec smo na mestih, kjer je manjkala polihromacija zaščitili s sredstvom proti koroziji Chelade, jih dopolnili z akrilnim kitom in nato dopolnili manjkajoče barvne plasti.

Robove smo pozlatili z umetnim zlatom-bronzo in vezivom-šelakom. Poseg smo zaključili s končnim lakiranjem z zaščitnim lakom (Lefranc&Bourgeois, saten).