Na podelitvi stanovskih nagrad in priznanj Mirka Šubica za leto 2019, ki je bila 18. novembra 2019 v Slavnostni dvorani Narodne galerije v Ljubljani, smo bili tokrat med prejemniki priznanja za konservatorsko-restavratorske posege na oltarjih in prižnici v podružnični cerkvi sv. Kancijana na Vrzdencu.

Ponosni in hvaležni smo, da je bilo naše delo v preteklih letih opaženo kot strokovno in kvalitetno. V priznanju vidimo poleg pohvale tudi spodbudo, da nadaljujemo delo po začrtani poti in se bomo tako še bolj zagreto zavzemali za ohranjanje naše čudovite kulturne dediščine.

UTEMELJITEV PRIZNANJA MIRKA ŠUBICA ZA LETO 2019

Priznanje Mirka Šubica za leto 2019 prejme restavratorska delavnica Restavratorstvo Kavčič za konservatorsko-restavratorske posege na oltarjih in prižnici v podružnični cerkvi sv. Kancijana na Vrzdencu

Delavnica Restavratorstva Kavčič v zadnjih letih aktivno uvaja sodobne strokovne, tehnološke in estetske pristope na področju konserviranja–restavriranja lesene plastike. Ti temeljijo na ohranjanju izvirnih plasti umetnine in njenih poškodovanih sestavin ter na premišljeni, strokovno pretehtani umestitvi teh sestavin v končno estetsko celoto. Tak pristop omogoča strokovno podkovana ekipa, ki pokriva področje konservatorstva-restavratorstva, umetnostne zgodovine, rezbarstva in mizarstva. Pri delu in odločitvah sodeluje s strokovnjaki s področja umetnostne zgodovine in strokovnimi institucijami, svoja dela redno predstavlja in objavlja na strokovnih srečanjih in v strokovnih revijah, obenem pa ob izvedbah projektov organizira javne predstavitve, s čimer zavest o pomembnosti ohranjanja dediščine širi med naročnike in širšo laično javnost.

V letih 2017 in 2018 je delavnica Restavratorstvo Kavčič izvedla obsežne in zahtevne konservatorsko- restavratorske posege na treh lesenih oltarjih in prižnici cerkve sv. Kancijana na Vrzdencu. Dela so potekala v sklopu večletne celovite obnove cerkvene notranjščine, med katero so bile obnovljene tudi stenske poslikave in tlaki. Ker je cerkvena oltarna oprema nastala v treh različnih obdobjih med koncem 17. st. ter sredino 19. stoletja in je bila dvakrat delno obnovljena, se je porajalo vprašanje končne estetske prezentacije celote. Odločitev je bila sprejeta po temeljitih pregledih, raziskavah in razmislekih o zgodovinskem, tehnološkem in estetskem stanju ter kontekstu umetnin. Obravnava je potekala v sodelovanju z znanstvenim svetnikom in poznavalcem baročne umetnosti, dr. Blažem Resmanom, z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in naročnikom, župnijo Horjul. V sklopu podjetja so pri projektu sodelovali Franci Kavčič, Julijana Urbančič, Frančiška Oražem, Anita Cvetek in Alenka Kavčič ter kot zunanja sodelavca Anka Batič in Janez Demšar.

Med pomembnimi vidiki projekta izpostavljamo maksimalno ohranjanje pozlate (prvotne in tudi sekundarne), čeprav je bila na več mestih v slabem stanju, ter iskanje čim manj destruktivnih metod za odstranjevanje sekundarnih preslikav in nečistoč, kar je preprečilo nove poškodbe na prvotni barvni plasti. Na lesenih oltarnih plastikah je manjkalo več manjših delov, zato so bili dopolnjeni z novimi rezbarjenimi kosi, izdelanimi na podlagi primerjalnih študij z drugih kipov.

Za konservatorsko-restavratorske posege na oltarjih in prižnici v podružnični cerkvi sv. Kancijana na Vrzdencu, izvedenih po najvišjih standardih stroke, Društvo restavratorjev Slovenije delavnici Restavratorstva Kavčič podeljuje Priznanje Mirka Šubica za leto 2019.

Fotografije: Tomaž Celarec