Rezljan okras na diatonični harmoniki

Za novo diatonično harmoniko smo pripravili predlogo za okras in ga potem z rezbarskim dletom vrezali v les.