Kopija renesančnih grajskih vrat iz gradu Negova

Izdelali smo dve kopiji originalnega slavnostnega portala iz gradu Negova iz prve tretjine 17. stoletja, ki jih hranijo v Narodnem muzeju v Ljubljani.