Kons.-rest. posegi na Marijinem kipu

Ob prevzemu je bila umetnina v zelo slabem stanju. Lesen nosilec je bil oslabljen, razpokan, nekateri detajli so bili odlomljeni (roki in nekateri detajli oblačil). Klejno-kredna podloga je bila močno poškodovana, razpokana, odstopajoča in odpadajoča. Na barvni plasti so se poleg prej naštetih poškodb, kazale tudi kasnejše preslikave. Celotno umetnino so prekrivale trdovratne in debeloslojne površinske nečistoče.

Na kipu Žalostne Matere Božje smo opravili potrebne konservatorsko-restavratorske posege. Oljne preslikave smo skupaj s površinskimi nečistočami odstranili s pomočjo vročega zraka in kostnega skalpela. Sledilo je utrjevanje originalne polihromacije s sintetičnim utrjevalcem Medium For Consolidation. Manjkajoči roki in nekatere detajle oblačil smo na novo zrezbarili iz lipovine, razpoke in manjše poškodbe lesenega nosilca pa dopolnili z dvokomponentnim kitom Aralditom HV in SV 427. Odstranili smo vse korodirane tujke in kose ponovno spojili z lesenimi mozniki.

Sledilo je dopolnjevanje klejno-kredne podloge in obdelava le te. Pri dopolnjevanju barvne plasti smo uporabili akrilne barve. Slabo ohranjeno borduro na plašču smo rekonstruirali, prav tako z uporabo akrilnih barv. Pozlato s 23-karatnim zlatom smo izvedli na osnovi akrilnega mikstiona.

Izdelali smo tudi nov sij z zvezdami, ga zaščitili s šelakom in pozlatili s Köllner tehniko.
Poseg smo zaključili z zaščitnim lakiranje umetnine z akrilnim lakom (saten).